Videregående utdanning innen reindriftsfaget

Reindriftsutøver
Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: reindeerlife_photo

Les mer om å velge reindrift på videregående skole.

Reindrift på videregående skole

Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla / Samisk videregående skole og reindriftsskole i Guovdageaidnu tilbyr studieretningen Vg2 Reindrift som den eneste i landet. Ønsker du å ta fagbrev i reindrift er dette veien å gå. Første året i denne studieretningen er faget Vg1 Naturbruk gir innsikt i hvordan man i Sápmi nyttiggjør seg ressursene som naturen gir. Studiet gir kompetanse som er viktig både i tradisjonell naturbruk, naturforvaltning eller anne offentlig forvaltning. Som elev får du kunnskap som er nyttig i ulike typer naturbruk – fra reindrift til rypejakt og isfiske, er mye ute i naturen og lærer om alt fra slakting til lokale råvarer som fisk og bær.

Vg2 Reindrift

Etter Vg1 kan du fortsette på Vg2 Reindrift, der du fordyper deg i tradisjonell reindrift og hvor mye av praksisen foregår til fjells. Du lærer om beiteforhold, bygging av gjerder og innsamling av rein. Ikke minst er kunnskap om reinens anatomi, slakting, salg av kjøtt og økonomi viktig for å kunne livnære seg som reindrifter. Det samme er regler og krav som faller inn under Reindriftsloven. 

Dette studiet gir deg kompetanse som er viktig både i næringen og offentlig forvaltning. Etter Vg2 har du muligheten til å bli lærling i reindrift, eller velge å ta påbygging til generell studiekompetanse. Lærlingperioden er på to år.

Utdannelsen gir deg grunnlag for å bevare og utvikle en økologisk, økonomisk og kulturell bærekraftig samisk reindrift og reindrift i tamreinlag. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider i reindriftsfaget.

Rett til gratis videregående utdanning

Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du ha rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor. Les mer om ordningen her.

Mer informasjon

For mer informasjon om dette skolevalget, se her på Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla / Samisk videregående skole og reindriftsskoles nettsider. Les mer om Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune her. 

Kilder: 
http://www.samisk.vgs.no/
https://utdanning.no/studiebeskrivelse/reindriftsfag 
https://www.vilbli.no/nb/nb/troms-og-finnmark/laereplan-for-reindrift