Om HMS i reindrifta

person på snøscooter
Foto: Anja Graven / House of Sápmi

Tjenestene i HMS for reindrifta er basert på næringens behov.

HMS tjenesten for reindrifta startet i 2020 som et to-årig prøveprosjekt i NRL finansiert over de årlige reindriftsforhandlingene. I 2022 ble det besluttet at ordningen blir permanet fra 2023. Tjenestene som tilbys er utviklet av HMS-rågiverne Johan Martin Stenfjell og Anna Kristine Sokki Bongo. 

Norsk Landbruksrådgivning

Rådgivningstjenesten har i prøveperioden vært underlagt Norsk Landbruksrådgiving (NLR). NLR er paraply- og serviceorganisasjon for ti regionale rådgivingsenheter med til sammen 24.000 medlemmer og 370 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket. 

Stort behov for HMS-tjenesten 

REINSDYR UVÆRFoto: Per Thomas Oskal, Instagram: reindeerlife_photo

Prosjektet gjennomførte en undersøkelse blant reindriftsutøvere i 2020 som viste at mange har opplevd ulykke med personskade i sin arbeidshverdag. - 43 prosent av de som deltok i undersøkelsen svarer at de en eller flere ganger har vært utsatt for en ulykke med personskade de siste fem årene, og av disse hadde 12 prosent opplevd en ulykke med personskade tre ganger eller flere sier Anna Kristine Sokki Bongo, HMS-rådgiver. Nesten halvparten av ulykkene skjer i forbindelse med bruk av kjøretøy. Svarene fra reindriftsutøverne viser at flere faktorer ser ut til å øke sannsynligheten for at en ulykke skal inntreffe.

Det kan være værforhold som vekslende føreforhold eller vekslende temperaturer på vinteren, dårlig sikt, lange arbeidsøkter og terrengets beskaffenhet. - Johan Martin Stenfjell, HMS-rådgiver. 

På spørsmål om psykisk stress ble belastninger knyttet til rovvilt, arealinngrep og forvaltningssystemet nevnt hyppigst.

Kontakt HMS i reindrifta

Anna K. Bongo, HMS rådgiver
Epost: anna.bongo@nlr.no

Johan Martin Steinfjell, HMS rådgiver
Epost:johan.martin.stenfjell@nlr.no

Vi oppfordrer til å følge HMS i Reindrifta på Facebook

Les mer om følgende emner: