Ta fagbrev i reindrift

Reinsdyr
Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: reindeerlife_photo

Det finnes ulike veier til fagbrevet i reindrift både for unge og voksne. VG3 i reindriftsfaget ble godkjent som lærefag i 2001-2002, etter initiativ fra NRL.​​​​​​​

I 2002 ble Opplæringskontoret i reindrift og duodji opprettet, med det formål å koordinere og effektivisere de tilsluttede bedrifters opplæring av lærlinger og lærekandidater i reindrift og duodji. Formålet er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere, samt videreutdanne utøvere med sikte på å ta fagbrev/svennebrev og kompetansebevis etter fagopplæringsloven. Fagbrevordningen i reindrift finansieres via reindriftsavtalen.

Lærling etter videregående skole

Standardløpet for å ta fagbrev er at man går 2år i videregående skole, VG1 naturbruk og VG2 reindrift, for da å starte opp som lærling, man må da ha en læretid på 2 år.

Man kan også begynne som lærling selv om man har annen grunnutdanning, med da kan læretiden bli opp til 3, 5 år og man må ta en skriftlig eksamen i reindriftsfaget under læretiden.

Praksiskandidatordningen

Det finnes også muligheter for å ta fagbrev uten opplæring på videregåendeskole. Slik som praksiskandidatordningen. Dersom du som voksen ønsker å ta fagbrev og allerede har minst 5 års praksis kan du melde deg opp til fagprøven direkte, men må først ta en skriftlig eksamen før oppmeldingen. Da kontakter du fagopplæringsavdelingen i din fylkeskommune.  

For å bli lærling i reindriftsfaget må du ha en avtale med en lærebedrift som har plass til deg. Å være lærling innebærer at du er ansatt i bedriften og jobber sammen med andre.

Opplæringskontoret for reindrift og duodji

Mer informasjon om lærlingeordningen i reindrift finnes på siden www.reindriftsopplaering.no som er siden til Opplæringskontoret for reindrift og duodji. Dette er bransjens eget opplæringskontor på nasjonal basis.

Les mer om følgende emner: