Digitalt merkeregister - alltid med

Liten gutt
Foto: Anja Graven

Landbruksdirektoratet lanserte høsten 2022 appen Mearka som skal forenkle hverdagen for reindriftsnæringen.

Det finnes over tre tusen forskjellige øremerker. Appen Mearka skal gjøre det lett å finne eierne til reinsdyr med et godkjent øremerke.  Appen samler de tradisjonelle samiske øremerkene i en app, slik at de er lett tilgjengelige og alltid oppdatert.

Fungerer på vidda 

Appen er laget for å fungere selv midt på Finnmarksvidda, uten mobildekning. Appen laster ned alle godkjente øremerker når den har tilgang til nett. Dermed kan den brukes på steder uten mobildekning. Mearka kan brukes på nord- og sørsamisk, samt på bokmål. Les mer om hvordan du laster ned Mearka her på Landbruksdirektoratets nettsider.

Tekst hentet fra: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/nyhetsrom/nyhetsarkiv/mearka-nytt-digitalt-merkeregister-for-reinsdyr