Tilskudd til reindriftsnæringen

Reinsdyr

Her vil du finne oversikt over noen av tilskuddene du som reindriftsutøver kan søke på. Listen er ikke uttømmende.

  • Landbruksdirektoratet / Eanandoallodirektoráhtta har en rekke ordninger for reindrifta, du finner oversikten på nettsidene deres her.
  • Reindriftens Utviklingsfond (RUF) kan støtte utviklings- og investeringstiltak i reindrift generelt som ligger innenfor fondets formål og virkeområde. Les mer her.
  • Innovasjon Norge: Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping gir tilskudd til tiltak for å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen. De kan gi deg tilskudd til bedriftsutvikling og kompetanse- og markedsføringstiltak.
    Les mer om ordningen her.
  • Sámediggi / Sametinget har eget tilskudd til reindrifta, les mer her.
  • Les mer om alle tilskudd via reindriftsavtalen på Regjeringens nettsider her.

Vet du om flere tilskuddsordninger vi burde ha lagt inn her? Send oss et innspill via skjemaet nedenfor. 

Gi innspill