Skjema for bistand fra NRLs rådgivningstjeneste i arealsaker

Reinsdyr

Ønsker du bistand fra rådgivningstjenesten? Fyll ut skjemaet og send inn. Du vil motta en kopi av innsendt skjema. Rådgivningstjenesten vil kontakte deg når de har mottatt henvendelsen.

Både reinbeitedistrikt og reinlag kan be om bistand, søknad om bistand må være skriftlig. Send e-post eller fyll ut skjema. Ved e-post, må den inneholde informasjon om:

  • En beskrivelse av saken
  • Hvilken reinbeitedistrikt/reinlag det gjelder for
  • Om flere reinbeitedistrikt/siidaer er involvert
  • Hva dere trenger bistand til
  • Om saken er under rettslig prosess
    E-posten sendes da til areal@nrl-nbr.n

Bistand fra NRLs rådgivningstjeneste i arealsaker

Er saken nå under behandling i rettssystemet? *