Tillitsvalgte i NRL

Tillitsvalgte velges på landsmøtet eller av landsstyret.

Styret for Reindriftens utviklings- og investeringsfond 

Tom Lifjell, styremedlem 
Leif Anders Somby, varamedlem

Marit Elisabeth Hætte Gaup, styremedlem 
Berit Marie E. Eira, varamedlem  

Økonomisk utvalg for reindrift - Landbruksdirektoratet

Katarina Påve Gaup, styremedlem
Tom Lifjell, styremedlem 
Per John Anti, varamedlem 

Styret i Samerådet

Ellen-Sara Sparrok, styreleder
Ellen Inga Turi, styremedlem
Ellinor Marita Jåma, personlig vara for Ellen-Sara Sparrok
Lajla Helene Eira, personlig vara for Ellen Inga Turi

Styret i Stiftelsen Protect Sápmi

Kate Utsi, styreleder

Kommisjon for å overvåke Reingjerdekonvensjonen med Finland 

Berit Marie E Eira, medlem
Per John Anti, varamedlem

Markedsutvalget for reinkjøtt 

John Anders Lifjell, styreleder 
Johan Martin Eira, styremedlem

Styret for De Samiske Videregående Skoler 

Inger Marie Gaup Eira, styremedlem 
Ragnhild Sparrok Larsen, varamedlem

Kontaktutvalget for rovviltforvaltning 

Per Johan Anti

Styret for Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift 

Inger Anita Smuk, styremedlem
Berit Anne Oskal Kemi, varamedlem 

Faglig råd for naturbruk, oppnevnt av Utdanningsdirektoratet 

Inger Anita Smuk, styremedlem
Berit Anne Oskal Kemi, varamedlem 

Representant for Troms i Statskogs regionutvalg i Salten og Troms

Ole Johan Eira

Styringsgruppe prosjektet Ut på vidda

Máret Inga Smuk, medlem
Sissel Stormo Holtan, medlem

Opptaksnemnd for reindriftsfaget 

Ellen-Sara Sparrok, medlem 
Mathis Rasmus Eira, medlem 
Anders S. Buljo, medlem 

Kriseberedskapsutvalg Øst- Finnmark

Anne Margrethe Gaup 
Mathis M. Somby 
John Idar Anti 
Per John Anti 
John Mathis A. Utsi 

Kriseberedskapsutvalg Vest- Finnmark

Mathis Amund J. Eira
Johan S. Buljo
Anders Nils Johnsen Gaup 
Nils Ole Triumf
Nils M. Gaup
Johan Mikkel M. I. Sara
Aslak Mathis Turi
Piera Ailo Sara
Aslak Anders I. Gaup 

Kriseberedskapsutvalg Troms

John Mathis Oskal 
Berit Risten Inga Eira 
Karen Inger Marit Båhl 
Reiulf Aleksandersen

Kriseberedskapsutvalg Nordland

Per Thomas Kuhmunen
Stig Lifjell
Mattias Jåma 
Inge Even Danielsen 

 

 

 


 

Les mer om følgende emner:

Tillitsvalgte

Ingen personer tilgjengelige