NRLs ledere gjennom tidene

Mennesker
Inge Even Danielsen og Ellinor Marita Jåma

NRL har hatt 18 ledere siden etableringen i 1947

De 18 lederne er:
1947 – 49: Lars Danielsen, Sør-Trøndelag
1949 – 57: Paul Danielsen, Sør-Trøndelag/Hedmark
1957 – 58: Anton Lifjell, Nordland 
1958 – 59: Johan Johnsen, Nordland
1959 – 60: Nils O. Kappfjell, Nordland
1960 – 62: Anders Bær jr., Karasjok
1962 – 63: Anders J. Sara, Kautokeino
1963 – 64: Aslak N. Logje, Kautokeino
1964 – 65: Anders Bær jr., Karasjok
1965 – 73: Paul Fjellheim, Sør-Trøndelag/Hedmark
1973 – 78: Anders Oskal, Troms
1978 – 82: Johan J. Eira, Kautokeino
1982 – 84: Berit Oskal Eira, Troms
1984 – 94: Odd Erling Smuk, Varanger
1994 – 98: John Henrik Eira, Karasjok
1998 – 06: Aslak J. Eira, Kautokeino
2006 – 14: Nils Henrik Sara, Kautokeino
2014 – 21: Ellinor Marita Jåma, Nord-Trøndelag
2021 - 22:  Inge Even Danielsen (Sør-Trøndelag) er nåværende leder valgt til 2024