Om oss

Norske Reindriftsamers Landsforbund/ Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi / Nøørjen Saemiej Rijhkesiebrie er en nasjonal nærings- og interesseorganisasjon for reindriftssamer stiftet i 1947. NRL har forhandlingsrett med staten om den årlige reindriftsavtalen.

Norske Reindriftsamers Landsforbund er en interesseorganisasjon for reindriftsamene i Norge. NRL’s mål er å fremme reindriftsamenes interesser, økonomisk, faglig, sosialt og kulturelt. NRL skal arbeide for samhold blant reindriftsamene og for at reindriftsamene skal styre utviklingen av næringen, slik at denne skjer på grunnlag av den sedvanemessige rettsoppfatning og de prinsipper reindriftsamenes næringsvirksomhet bygger på.

NRL har 8 lokallag og alle er representert med personlige vararepresentanter i landsstyret. Leder velges særskilt av landsmøtet og landsstyret velger selv nestleder internt. I tillegg har NRL et ungdomsutvalg, leder i ungdomsutvalget har fast plass i NRLs landsstyre. 

Sekretariat

NRL har sitt hovedkontor i egne lokaler i Tromsø sentrum, hvor det per dags dato er en jurist/rådgiver/sekretær ansatt i 100% stilling og en fagsekretær i 25% stilling.

I tillegg har NRL for årene 2022 - 2025 et prøveprosjekt gående med en arealenhet med en faglig leder og to rådgivere.

NRL avholder landsmøte årlig. Se vedtektene til NRL lengere ned.

Les mer om følgende emner:

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post
Randi A.Skum
Randi A.Skum Jurist / seniorrådgiver i administrasjonen
+47 905 85 739
Se e-post