Tromssa Boazosápmelaččaid Fylkasearvi/Troms Reindriftsamers Fylkeslag

Delegasjonen til Troms Reindriftsamers Fylkeslag til NRLs landsmøte 2023
Delegasjonen til Troms Reindriftsamers Fylkeslag til NRLs landsmøte 2023

Troms består av 14 reinbeitedistrikter og rundt 13.000 reinsdyr.

Per Mathis Oskal

Per Mathis Oskal, leder. 

Det er 51 siidaandeler i Troms og det er 211 personer som har tilhørighet til reindrift. Troms Reindriftsamers Fylkeslag ble stiftet i Lavangsdalen i 1964.
Troms Reindriftsamers Fylkeslag hadde 95 medlemmer i 2021.

Adresse til lokallaget: Troms reindriftssamers fylkeslag, Andsvatnveien 559, 9310 Sørreisa. E-post: trf.nrl@gmail.com

Styret i Troms Reinriftsamers Fylkeslag

Per Mathis Oskal, leder
E-post: permathis.oskal@gmail.com
Telefonnummer: +47 977 77 552
Tilhører distrikt: Hjerttind/Altevatn/Fagerfjell reinbeitedistrikt

Johan Anders Oskal, nestleder
E-post: jaaoskal@hotmail.com
Telefonnummer: +47 906 68 341
Tilhører distrikt: Mauken /Tromsdalen reinbeitedistrikt

Inga Kristina Johnson Eira, styremedlem
E-post:ikj.eira@gmail.com
Telefonnummer: + 47 913 63 477
Tilhører distrikt: Gielas reinbeitedistrikt 

Reiulf Aleksandersen,styremedlem
E-post: reiulf.aleksandersen@hotmail.com
Telefonnummer: +47 414 69 709
Tilhører distrikt: Kvaløy reinbeitedistrikt   

Kine Anita Henriksen, styremedlem
E-post: kineanita@live.no
Telefonnummer: +47 468 47 037
Tilhører distrikt: Kongsvikdalen reinbeitedistrikt 
 

Varamedlemmer til styret

 • Anne Ragnhild Logje Baal, personlig vara for Johan Anders Oskal
  Tilhører distrikt: Helligskogen reinbeitedistrikt
 • John Mathis Oskal, personlig vara for Inga Kristina Johnson Eira
  Tilhører distrikt: Hjerttind/Altevatn/Fagerfjell reinbeitedistrikt
 • Risten Anne Siri Simonsen, personlig vara for Reiulf Aleksandersen
  Tilhører distrikt: Hjerttind/Altevatn/Fagerfjell reinbeitedistrikt
 • Anne Oskal Rørslett, personlig vara for Kine Anita Henriksen
  Tilhører distrikt: Hjerttind/Altevatn/Fagerfjell reinbeitedistrikt
   

Reindriftsområder tilknyttet lokallaget

Lokallaget dekker Vestre Hinnøy, Kongsvikdalen, Kjelløya, Grovfjord, Gielas, Hjerttind, Senja, Tromsdalen/Mauken, Kvaløya,Rebbenesøya, Ringvasøya og Helligskogen. 
​​​Det er flere helårsdistrikt i dette området: Hinnøy, Kjelløy, Grovfjord, Sør-Senja, Nord-Senja, Kvaløy, Ringvasøy, Rebenesøy, Helligskogen. Noen av disse flytter mellom forskjellige plasser på sommer-vinter. Distrikt som flytter mellom vinter og sommerbeiter er Gielas,Hjerttind,Mauken. 

Troms består altså av både helårsdistrikt, distrikt som flytter mellom sommer og vinterbeiter og distrikt som kommer inn på sommerbeite fra Vest Finnmark og fra svenske samebyer (Kønkeme,Lainivuoma,Sarivuoma og Talma).

Distriktene Gielas,Hjerttind, Mauken, Helligskogen og Nord Senja har konvensjonsbeiter (1972 konvensjonen). 

Lokallaget jobber spesielt med 

 • Reinbeitekonvensjonen, eller mangel på ny konvensjon, skaper utfordringer 
 • Rovvilt er et stort problem i Troms. Undersøkelse gjort for 5-6 år siden viser at det er 10 ganger mer rovvilt pr rein i Troms enn i Finnmark.
 • Klimaendringer som gjør vinterbeite situasjonen vanskelig.
 • Troms Reindriftsamers Fylkeslag avholder seminar/kurs ved jevne mellomrom,for å samle utøverne, da disse bor spredt i fylket.
 • Prosjektet "Historisk bruk av distriktene i Troms". Prosjektet er snart ferdig,
  den viser en omfattende og langvarig bruk av Troms av også samer på norskside. 
   

Medlemsfordeler

Lokallaget har forhandlet følgende avtaler for medlemmene:

 • Åsheim maskin AS, Bardufoss, forhandler Canam,Lynx,Polaris. 
  Avslag:12,5% på deler,rekvisita og klær, betinger at kjøretøy er kjøpt hos dem.
 • R.Jacobsen, Kongsvik forhandler Skidoo,Lynx,Canam.
  Avslag: 10% på utstyr, 3,5% ved innbytte og rent kjøp.
 • Ross AS, Lyngseidet, forhandler Skidoo,Lynx,Canam.
  Avslag: 10% på utstyr, 4% ved innbytte,5% ved rent kjøp.
 • Midt Troms Utmarkservice, Rundhaugen.
  Avslag: 15% på Torvi sko, Meopta optik,!0% på Swarovski, 15% på Brecom produkter, halsband rein (70cm gul og orange) 50,- Tilbud på Garmin.
   

Innmelding i lokallaget

Ta kontakt med lokallaget på e-post, ved leder eller i Facebookgruppe.
Kontonummer for betaling av kontigent:4776 10 74918