Nordlaanten båatsoesaemieh / Nordland reindriftssamer

Delegasjonen til Nordland reindriftssamer til NRLs landsmøte 2023
Delegasjonen til Nordland reindriftssamer til NRLs landsmøte 2023.

Nordland består av 12 reinbeitedistrikter og det er 18 forskjellige vintersiidaer.

Det er rundt 250 reinmerker i Nordland, fordelt på 42 andeler. Lokallaget Nordlaanten båatsoesaemieh / Nordland reindriftssamer har 42 medlemmer. 

Kontaktinformasjon

Nordlaanten båatsoesaemieh / Nordland reindriftssamer
E-post til lokallaget: styret@nrs-nbs.no
 

Tom Lifjell, leder

Tom Lifjell, leder

E-post: tom.lifjell@nrs-nbs.no
Telefon: +47 481 08 822
Tilhører distrikt: Ildgruben

Kristine Blind Helland
E-post: kristine.maria.blind@nrs-nbs.no
Telefon: +47 957 46 347
Tilhører distrikt: Balvatn 

Eva Stina Andersson, styremedlem
E-post: evastina@nrs-nbs.no
Telefon: +47 481 23 644
Tilhører distrikt: Røssåga 

Nils Anders Appfjell, styremedlem
E-post: nils.appfjell@nrs-nbs.no
Telefon: +47 918 85 498
Tilhører distrikt: Jillen Njaarke rbd

Ina-Theres Sparrok, styremedlem
E-post: ina-theres@nrs-nbs.no
Telefon: +47 908 10 118
Tilhører distrikt: Voengelh-Njaarke

Varamedlemmer til styret:
Ellen-Sara Sparrok - Byrkije
Helge Anti - Røssåga
Per Magnus Appfjell - Jillen Njaarke
Stig Lifjell - Ildgruben
Jon Anders Kuhmunen - Saltfjellet