Åarjel-dajven Båatsoesaemieh/Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag:

Delegasjonen til Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag til NRLs landsmøte 2023
Delegasjonen til Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag til NRLs landsmøte 2023

Åarjel-dajven Båatsoesaemieh/Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag er det sørligste lokallaget i NRL.

Betaling av kontigent

Kontonummer: 42 80 05 28024
Vipps nr: 788663
Siidaandels innehaver kr 1200,-
Medlem i siidandel kr 400,-
Støttemedlem kr 400,-
For å være valgbar til årets landsmøte må kontigenten våre betalt senest 30.04.

Adresse til lokallaget

Åarjelh-dajven Båatsoesaemieh, Postboks 236, 7361 Røros.
E-post til lokallaget: aab.sthr@gmail.com

Styret i Åarjelh-dajven Båatsoesaemieh

Inge Even Danielsen, leder
Inge Even Danielsen

E-post: inge.even.danielsen@nrl-nbr.no
Telefonnummer: +47 911 27 950
Tilhører distrikt: Gåebrien sijte

Anna Kristine Renander, styremedlem
E-post: aanna_krihke@hotmail.com
Telefonnummer: +47 478 38 151

Laila Bergstrøm, styremedlem
E-post: lm-bergstrom@hotmail.com
Telefonnummer: +47 970 63 580

Ole Aslak Fjellheim, styremedlem
E-post: oleaslak@hotmail.com
Telefonnummer: +47 920 85 934

Mona Fjellheim, styremedlem
E-post: monafj@hotmail.com
Telefonnummer: +47 950 53 919