Kárášjoga johttisámi searvi / Karasjok flyttsamelag

Delegasjonen til Karasjok flyttsamelag, NRL landsmøte 2023
Delegasjonen til Karasjok flyttsamelag, NRL landsmøte 2023

Karasjok flyttsamelag er et av de største lokallagene under NRL, stiftet i 1949.

Karasjok flyttsamelag er et av landets eldste lokallag. Er i 2022 også det laget med flest medlemmer. Innenfor lagets virkeområde er det 14 adskilte sommersiidaer, som har sin drift i 8 eller 9 kommuner i Finnmark

Telefon: +47 414 11 279. E-post: karasjok.flyttsamelag@outlook.com

Jovna Nilsen Eira, leder

Jovna NIlsen Eira

E-post: john.nilseneira@hotmail.com

Vara: Kirsten Appfjell.

Styremedlemmer

  • Anne Jannok Eira, Spiertagáisa
  • Johan Isak Eira, Skuohtanjárga
  • Lars Persen Gaup, Láhtin
  • John Idar Anti, Lágesduottar
  • Mahtte Aslat Eira
  • Berit Anita Buljo Anti, Vuorji

Várrelahtut/Varamedlemmer: Kirsten Inger Anti, Karen Inga U. Gaup, Anders Somby jr., Ravdna Buljo Gaup, Ellen Ragnhild Sara, Niillas Ivvar Gaup.

Nuoraidlávdegoddi/Ungdomsutvalg

Jođiheaddji/Leder: Biret Inger M. Eira.

Styremedlemmer: Inga Margrethe Eira, Kai Emil Anti, Erika Guttorm Johansen, Ante Ailo Utsi. Várrelahttu/Varamedlem: Nils Jovnna Gaup.