Guovdageainnu johttisápmelaččaid searvi

Delegasjonen til Kautokeino flyttsamelag til NRLs landsmøte 2023
Delegasjonen til Kautokeino flyttsamelag til NRLs landsmøte 2023

Guovdageainnu johttisápmelaččaid searvi ble stiftet i 1949 og er landets nest største lokallag.

Betaling av kontigent

Kontonummer: 4740.67.18669
Vipps nr: 555259
Siidaandels innehaver kr 1200,-
Medlem i siidandel kr 400,-
Støttemedlem kr 400,-
For å være valgbar til årets landsmøte må kontigenten våre betalt senest 30.04.

Om lokallaget

Antall distrikter i området er 25 det er totalt 213 andeler i Vest-Finnmark reinbeiteområde , som er delt inntre vinterbeitesoner. I området er 1491 reinmerker, og reintallet var våren 2022 på 78 491. 

Adresse til lokallaget: Hemmogieddi, 9523 Kautokeino. E-post: ktk.flyttsamelag@gmail.com

Styret

Berit Kristine Utsi, leder

Berit Kristine Utsi

E-post: bkutsi@hotmail.com
Telefonnummer: +47 932 83 374
Tilhører distrikt: Ittunjárga

Johan Ivvar Gaup, styremedlem

Johan Ivvar Gaup
E-post: johanigaup@gmail.com
Telefon: +47 971 72 552
Tilhører distrikt: Seainnus / Návggastat -Válgenjárga

Anne Marie Siri, styremedlem

Anne Marie Siri
E-post: Anensi65@gmail.com
Telefon: +47415 67 320
Tilhører distrikt: Seainnus / Návggastat - Jalgon

Johan Anders Kemi, styremedlem

E-post: jakemi88@hotmail.com
Telefonnummer: +47951 29 775
Tilhører distrikt: Lákkonjárga

Anna Kristine Sokki Bongo, styremedlem

Anna Kristine Sokki Bongo

E-post: annasbongo@hotmail.com
Telefonnummer: +47 917 92 535
Tilhører distrikt: Orda

Nils Ole Triumf, styremedlem

Nils Ole Triumf

E-post: nilsoletriumf@gmail.com
Telefonnummer: +47 958 057 04
Tilhører distrikt: Cohkolat ja Biertavárri

Ole Mathis Eira, styremedlem

Ole Mathis Eira

E-post: x.m.eira@hotmail.com
Telefonnummer: +47 481 72 631
Tilhører distrikt: Fávrrosorda

Varamedlemmer til styret

  • Ellen Inga Kristine Hætta, Beahcegealli
  • Nils M. Gaup, Seainnus / Návggastat -Válgenjárga
  • Nils Henrik Sara, Oarje-Sievju
  • Ellen Oline Eira, Lákkonjárga
  • Aslak Mathis Turi, Seakkesnjárga
  • Bente Siri, Cohkolat ja Biertavárri
  • Johan Martin Eira, Fávrrosorda

Ungdomsutvalget

Ellen Oline Eira, leder

Ellen Oline Eira

E-post: ellenoline@live.no
Telefonnummer: +47 478 48 611
Tilhører distrikt: Lákkonjarga

Mathis Olsen Eira
E-post: mathiseira11@hotmail.com
Telefon: +47 977 85 677
Tilhører distrikt: Fávrrosorda

Karen Inga Sara
E-post: reninga-sara1@hotmail.com
Tilhører distrikt: Seainnus / Návggastat -Jalgon