Gaske Dajven Båatsoe Tjieltie/Nord-Trøndelag Reinsamelag

Delegasjonen til Nord-Trøndelag Reinsamelag til NRLs landsmøte 2023
Delegasjonen til Nord-Trøndelag Reinsamelag til NRLs landsmøte 2023

Gaske Dajven Båatsoe Tjieltie/Nord-Trøndelag Reinsamelag organiserer reineiere i området.

Mattias Jåma

Mattias Jåma, leder