Gaske Dajven Båatsoe Tjieltie/Nord-Trøndelag Reinsamelag

Delegasjonen til Nord-Trøndelag Reinsamelag til NRLs landsmøte 2023
Delegasjonen til Nord-Trøndelag Reinsamelag til NRLs landsmøte 2023

Gaske Dajven Båatsoe Tjieltie/Nord-Trøndelag Reinsamelag organiserer reineiere i området.

Betaling av kontigent

Kontonummer: 4448.10.14562
Siidaandels innehaver kr 1200,-
Medlem i siidandel kr 400,-
Støttemedlem kr 400,-
For å være valgbar til årets landsmøte må kontigenten våre betalt senest 30.04.

Mattias Jåma

Mattias Jåma, leder