Aldu ja miessi

NRL jobber for en bærekraftig reindriftsnæring basert på tradisjonell kunnskap, ny viten og forutsigbare rammevilkår.