NRL mobiliserer mot innføringen av fornybarhetsdirektivet og EUs energipakke 4

Publisert:
Leder i NRL Inge Even Danielsen, foto: Anja Graven, House of Sápmi
Leder i NRL Inge Even Danielsen, foto: Anja Graven, House of Sápmi

NRL ved leder Inge Even Danielsen deltok på strategimøte mot EUs Fornybardirektiv og energipakke 4. Han advarer mot negative konsekvenser for samiske rettigheter og lokal arealforvaltning. Vi må mobilisere for å beskytte naturen og Norges suverenitet, sier Danielsen.

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Inge Even Danielsen, deltok den  den 20. juni på et strategimøte med NEI til EU, Motvind Norge og ACER-arbeidsgruppe i Oslo. Målet med møtet var å bygge en bred allianse som kan samarbeide og mobilisere mot innføringen av Fornybardirektivet og EUs energipakke 4. I dette arbeidet står sikring av arealene helt sentralt, og hvor innføringen av Fornybardirektivet og EUs energipakke 4 vil redusere mulighetene for kommunal arealforvaltning og lokaldemokrati. 

- Negativ innvirkning for samiske rettigheter

Illustrasjon vindturbinder- Innføringen av Fornybardirektivet og EUs energipakke 4 vil også gi negative innvirkninger for samiske rettigheter. Derfor er jeg opptatt av å bygge allianser og finne samarbeidsparter som kan være støttespillere i kampen mot nedbygging av naturområder som skjer under dekket av det «grønne skiftet», sier leder i NRL, Inge Even Danielsen. Det er et paradoks at myndighetene på den ene siden snakker så varmt om å handle mot klimaendringer, samtidig som løsningen ser ut til å være en storstilt nedbygging av naturområder, sier Danielsen. 

EUs økte makt over Norges energiressurser

Illustrasjonsbilde EU
- Nå vil det være svært viktig å gjøre folk oppmerksom på hva som vil være konsekvensene hvis Norge innfører Fornybarhetsdirektivet og vedtar EUs energipakke 4. Denne vil blant annet bety en storstilt utbygging av mer fornybar kraft, samtidig som ACER, som er EU-landenes overordnede reguleringsmyndighet for energi, får overført stor makt til å fatte avgjørelser som vil være bindende for Norge i forhold til hvor mye kraft som skal selges ut, sier Danielsen.  

Det er ganske skremmende å vite at ett av kravene i EUs energipakke 4 er at minst 70 prosent av den maksimale kapasiteten på utenlandskablene skal stilles til rådighet for Europa. Vi kan bare forestille oss hva dette vil innebære av utbygginger av vindkraftanlegg med påfølgende infrastruktur.

Leder i NRL, Inge Even Danielsen.

Oppfordring til mobilisering

- Jeg håper virkelig at alle som er opptatt av å ivareta naturen for kommende generasjoner og sikre at Norge beholder suvereniteten over eget kraftmarked, står opp i kampen mot å innføre Fornybarhetsdirektivet og vedta EUs energipakke 4, avslutter Danielsen.

Leder i NRL Inge Even Danielsen. Foto: Anja GravenInge Even Danielsen. Foto: Anja Graven, House of Sápmi. 

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post