NRL mener: Rettskandale i Øyfjell-saken

Publisert:
Øyfjellet vindkraft er bygget midt i et reindriftsområde.Foto: Fra gruppen Bevar Øyfjellet.
Øyfjellet vindkraft er bygget midt i et reindriftsområde. Foto: Fra gruppen Bevar Øyfjellet.

Norske Reindriftsamers Landsforbund reagerer sterkt på at det eneste skjønnsmedlemmet med reindriftskompetanse måtte fratre i rettsaken mellom vindkraftselskapet Øyfjellet Wind AS og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, da rettsaken startet.

Den 27.mai d.å. startet rettsaken om mellom vindkraftselskapet Øyfjellet Wind AS og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om vindkraftanlegget på Øyfjellet i Vefsn.

Skjønnsmedlem måtte fratre

På rettens første dag la saksøker Øyfjellet Wind AS ned påstand om at skjønnsmedlem og reineier Per Thomas Kuhmunen var inhabil fordi han har uttalt seg om sine erfaringer med arealinngrep og hvilke konsekvenser dette har for reindriften. Påstanden førte fram, og Kuhmunen måtte fratre som skjønnsmedlem. I hans plass kom det inn en person som ikke har reindriftsbakgrunn, eller innehar nødvendige erfaringsbaserte- og tradisjonelle kunnskaper om reindrift. Rettsaken fortsetter nå derfor uten et eneste skjønnsmedlem med denne kompetansen. 

- Rystende og uforståelig

Leder i NRL, Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen. Foto: Anja Graven.

Leder av Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) Inge Even Danielsen reagerer sterkt på at reineier Kuhmunen ble erklært innhabil i saken. 

Det vi var vitne til i går, var mildt sagt rystende og uforståelig. Helgeland Tingrett var knapt satt, før rettsskandalen var et faktum. Det er ikke en rettsstat verdig å kaste skjønnsmenn som har reindriftsbakgrunn på dør. Det er jo nettopp de som besitter den kompetansen som domstolen selv ikke innehar, og som er nødvendig for å kunne fatte en dom som er fundamentert på et riktig faktagrunnlag og kunnskaper. - Leder i NRL, Inge Even Danielsen.

Leder i NRL, Inge Even Danielsen mener at med en slik tilnærming til inhabilitetsspørsmålet i domstolene, vil ingen reineiere kunne fungere som skjønnsmenn i reindriftsaker, da alle reinbeitedistrikter i Norge har opptil flere inngrepssaker gående. 

Etter mitt skjønn rokker denne saken reindriftsutøverens rettsikkerhet, noe som er svært alvorlig. - Leder i NRL, Inge Even Danielsen.

Inge Even Danielsen kan kontakes på mobiltelefon: + 47 911 279 50 for flere kommentarer og spørsmål. 


Ønsker du å følge rettsaken digitalt kan du sende en forespørsel til helgeland.tingrett@domstol.no og be om å få følge rettsaken.

 

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post