Forslag til ny reindriftslov på høring, NRL ønsker bred involvering

Publisert:
Reinsdyr i girdno. Foto: Anja Graven, House of Sápmi
Illustrasjonsbilde. Foto: Anja Graven, House of Sápmi

Den 01. juli 2024 har regjeringen sendt endringene til ny reindriftslov på høring, med tilhørende endringer i jordskifteloven.

Høringsutkastet tar utgangspunkt i tre prioriterte hovedtemaer: den interne organiseringa av reindrifta, bruk av jordskifteretten i interne forhold i reindrifta og erstatningsregler. Forslaget tar utgangspunkt i dagens lovstruktur og nåværende kapittelinndeling i reindriftsloven og er utformet av Landbruks- og matdepartementet etter innspill fra Norske Reindriftsamers Landsforbund og Sametinget.

NRL ønsket en helhetlig gjennomgang av loven

- Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) over lang tid jobbet for en helhetlig gjennomgang av reindriftsloven og hadde forventinger om at dette skulle realiseres. Dessverre blir det ikke en helhetlig gjennomgang av loven nå, sier Inge Even Danielsen, leder i NRL.

Leder i NRL, Inge Even DanielsenLeder i NRL, Inge Even Danielsen. Foto: Anja Graven, House of Sápmi.

Legger opp til bred involvering

Danielsen sier at NRL legger opp til bredest mulig involvering av reindrifta i arbeidet med høringsutkastet.

- I forbindelse med dette vil NRL arrangere en tillitsmannskonferanse i Alta i slutten av august og oppfordrer lokallagene til å starte arbeidet allerede nå slik at de er klare og godt forberedt til konferansen i august. NRL har i arbeidet med revidert reindriftslov blant annet avholdt fagdag om temaet og i år arrangert workshops i hele reindrifts-Sápmi på norsk side for gode diskusjoner og mest mulig innspill fra hele næringen.

Workshop. Foto: Anja Graven, House of SápmiFagdag i NRL med tema reindriftsloven. Foto: Johan Johansen Eira.

Høringsfrist på tre måneder

Høringsfristen er satt til tre måneder, frist for å komme med høringsinnspill er 30 september 2024. - Vi oppfordrer alle reineiere til å sette seg inn i høringsutkastet og komme med innspill for videre prosess, avslutter Danielsen.


Høringsnotatet ligger vedlagt i denne saken. 

Gi innspill

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post