Workshop i Karasjok - arbeid med reindriftsloven

Bilde tatt under NRLs fagdag i 2023 hvor revidering av reindriftsloven var tema.
Bilde tatt under NRLs fagdag i 2023 hvor revidering av reindriftsloven var tema.
jan
Sápmiko, Karasjok

NRL og Karasjok flyttsamelag inviterer reineiere tilhørende lokallaget i Karasjok til workshop i forbindelse med revidering av reindriftsloven. Hovedtema for workshopen vil være reindriftsloven knyttet til reindriftens interne forhold.

I forbindelse med arbeid om revidering av reindriftsloven inviterer NRL sammen med lokallagene til workshops på de ulike stedene i løpet av årets første måneder. Først ut er NRL og Karasjok flyttsamelag som inviterer reineiere tilhørende Karasjok lokallag til workshop mandag 15.01.24, kl. 17 -20 på Sápmiko i Karasjok. Hovedtema for workshopen vil være reindriftsloven knyttet til reindriftens interne forhold.

Det er opprettet er arrangement på Facebook, søk gjerne opp denne og trykk "skal" slik at vi får opp et ca antall personer som kommer.

Møteplan resterende lokallag:
24.01.24: Guovdageaidnu / Kautokeino
14.02.24: Tromsa / Troms                             
15.02.24: Nordlaanten / Nordland
21.02.24: Buolbmát / Polmak  
22.02.24: Várjjat / Varanger                       
27.02.24: Gaske-Dajven / Nord-Trøndelag   
28.02.24: Åarjel-Dajven / Sør-Trøndelag     
Klokkeslett og sted vil annonseres snart.

Marit MeløyHar du spørsmål kan du kontakte Marit Meløy som fra administrasjonens side leder denne prosessen for NRL, hun har telefonnummer: 90657505.

Kontaktpersoner

Marit Meløy
Marit Meløy Seniorrådgiver
+47 906 57 505
Se e-post