Gi innspill om reindriftsloven

Publisert:
Innspill til endringer i reindriftsloven
Nå kan du gi innspill til NRLs videre arbeid med revisjon av reindriftsloven. Foto: Per Thomas Oskal, Instagram reindeerlife_photo

I forbindelse med arbeidet med revisjon av reindriftsloven ønsker NRL å innhente innspill fra reineiere om erfaringene med reindriftsloven av 2007, og hva som bør endres i reindriftsloven.

(Saken er på nordsamisk lenger ned)

NRL vil derfor ha en åpen spørreundersøkelse i perioden 21.09-22.10.23: https://forms.office.com/e/kyHpuR73fD

Vi ønsker at så mange reineiere som mulig gir innspill på hvilke områder dagens reindriftslov har gitt utfordringer og hva som er viktig å arbeide for å få endret.  Innspillene vil ha stor betydning for NRLs videre arbeid.

NRL har utarbeidet et grunnlagsdokument til lokallagene der vi har sammenstilt dagens reindriftslov med forslagene fra reindriftslovutvalget oppnevnt av Sametinget og NRL, som kan brukes som verktøy for å svare på undersøkelsen. 

På denne linken finner du reindriftslovutvalgets forslag: https://sametinget.no/_f/p1/i4f3fa709-c069-41f1-bfef-e72d8484e3a4/forslag-til-endret-reindriftslov.pdf

Etter at undersøkelsen er gjennomført, vil NRL ha workshop med lokallagene.

Ta kontakt om du har spørsmål til undersøkelsen:

 

Buvtte oaiviliid boazodoallolága birra

Boazodoallolága revišuvnna olis háliida NBR jearrat boazoeaiggádiin makkár vásáhusat leat 2007 boazodoallolágain, ja maid berre rievdadit boazodoallolágas.

NBR čađaha danin rabas iskkadeami áigodaga 21.09 – 22.10.23: https://forms.office.com/e/kyHpuR73fD

Mii sávvat ahte nu ollu boazoeaiggádat go vejolaš buktet oaiviliid ahte makkár oasit dálá boazodoallolágas lea buktán hástalusaid ja man ala lea dehálaš bargat ahte rievdadit. Oaiviladdimis lea stuorra mearkkášupmi NBR viidásat bargui.

NBR lea hábmen vuođđodokumeantta báikkálaš servviide mas mii buohtastahttit dálá boazodoallolága Sámedikki ja NBR nammadan boazodoalloláhkalávdegotti evttohusaiguin. Dán sáhttá atnit reaidun go vástida iskkadeami. 

Dán linkkas gávnnat boazodoalloláhkalávdegotti evttohusa: https://sametinget.no/_f/p1/i4f3fa709-c069-41f1-bfef-e72d8484e3a4/forslag-til-endret-reindriftslov.pdf

Maŋŋel go leat čađahan iskkadeami, de NBR áigu lágidit bargobájiid báikkálaš servviiguin.

Váldde oktavuođas jus leat jearaldagat iskkadeapmái: 

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post
Randi A.Skum
Randi A.Skum Jurist / seniorrådgiver i administrasjonen
+47 905 85 739
Se e-post
Marit Meløy
Marit Meløy Seniorrådgiver
+47 906 57 505
Se e-post