Veileder i konsultasjoner

Publisert:
Veileder konsultasjoner
Ny veileder fra rådgivningstjenesten i arealsaker.

Ny veileder fra rådgivningstjenesten i arealsaker. Veilederen gir faglige råd og veiledning til reindriftsnæringen i forbindelse med konsultasjoner.

Veilederen er utarbeidet av arealenheten i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), med innspill og bidrag fra Sametinget/Sámediggi og Stiftelsen Protect Sápmi. 

Veilederen gir informasjon om innholdet i samelovens bestemmelser om konsultasjoner
med samiske interesser. Veilederen kan fungere som et praktisk hjelpemiddel ved gjennomføring av konsultasjoner. Veilederen omtaler blant annet:

 • Informasjon om konsultasjonene generelt
 • Råd i forkant av konsultasjonene
 • Råd under konsultasjonene
 • Råd etter konsultasjonene


Det kan foretas tilpasninger og endringer av veilederen, derfor tar arealenheten gjerne imot innspill og synspunkter på veilederen. Versjoner på samisk vil komme etterhvert. 

Fakta om arealenheten

 • Faglige råd i forbindelse i forbindelse med kommunale- og regionale planer, planprosesser og øvrige utbyggingssaker
 • Bistå i arbeidet med distriktsplan og arealbrukskart
 • Utforme veiledningsmateriell for distrikter/tamreinlag, herunder rettigheter og plikter reindrifta har som berørt part i arealsaker
 • Utvikle rammebetingelser for reindriftens dialog med offentlige myndigheter og inngrepsaktører
 • Informere og veilede om myndighetenes konsultasjonsplikt
 • Utforme veiledningsmateriell for myndigheter og inngrepsaktører om folkerettslige forpliktelser ved inngrep i samiske områder
 • Utvikle rammebetingelser for reindriftens dialog med offentlig myndigheter og inngrepsaktører
 • Tilrettelegge for reindriftens kompetanse- og kapasitetsbygging innen arealsaksprosesser

Mer informasjon om arealenheten finner du her. 

Kontaktpersoner

Biret Risten Eira
Biret Risten Eira Rådgiver arealenheten
+47 415 17 374
Se e-post
Marit Østby Nilsen
Marit Østby Nilsen Faglig leder arealenheten
+47 481 06 337
Se e-post