Statens tilbud til reindriftsavtale 2024-2025 legges fram

Reindriftsforhandlingene 2024 - 2025
Reindriftsforhandlingene 2024 - 2025
jan
Oslo

Statens tilbud som legges frem er et svar på kravet som NRL har overlevert til staten som grunnlag til årets forhandlinger.

Reindriftsavtalen består av en hovedavtale og en korttidsavtale som fremforhandles årlig. NRL avleverte kravet for reindriftsavtalen 2024-2025 den 08.01.24. Tilbudet som staten legger frem 26.01.24 er et svar på dette kravet. NRL vil på bakrunn av tilbudet vurdere videre forhandlinger med staten.