NBR Riikkačoahkkin / NRLs landsmøte 2024

Lassokastekonkurranse under NRL landsmøtet 2023
Lassokastekonkurranse under NRL landsmøtet 2023
jun
Røros

Landsmøtet avholdes på Røros i regi av Åarjel-dajven Båatsoesaemieh / Sør – Trøndelag og Hedmark reinsamelag. For å være valgbar som delegat til landsmøtet må kontingenten være betalt innen 30. april 2024.

Mer info om landsmøtet kommer. 

Kontaktpersoner

Randi A.Skum
Randi A.Skum Jurist / seniorrådgiver i administrasjonen
+47 905 85 739
Se e-post