Møte i forhandlingsutvalget

Reindriftsforhandlingene 2024 - 2025
Reindriftsforhandlingene 2024 - 2025
jan
Oslo

NRL gir tilbakemelding på om de går i forhandlinger med staten.

Agenda: NRLs forhandlingsutvalg tar en avgjørelse på om de går til videre forhandlinger med staten.

NRLs forhandlingsutvalg 2024 - 2025

Forhandlingsutvalget:
Inge Even Danielsen, leder NRL
Tom Lifjell, styremedlem NRL
Máret Iŋgá Smuk, styremedlem NRL

Rådgivere:
Leif Anders Somby, styremedlem 
Johan Ivvar Gaup, styremedlem
Mathis Eira, NRL Ungdomsutvalg

Sekretariat:
Randi Skum, NRL
Marit Meløy, NRL

Reinlag observatør:
Asgrim Opdal