Forskriftsmøte mellom forhandlingspartene

jun

Forhandlingspartene NRL og Landbruksdepartementet møtes og går igjennom forskrifter for reindriftsavtalen for reindriftsåret 2023/24. Forskriftene publiseres etter dette møtet.