NRLs rådgivningstjeneste i arealsaker

  • For reinbeitedistrikt og tamreinlag i Norge
  • Gratis og etterspørselsbasert
  • Tilgjengelig på nordsamisk og norsk
  • Forespørsel om bistand sendes inn skriftlig