Landsmøtet 2024

Sett av datoen! Neste landsmøte avholdes i midten av juni 2024 i Røros i regi av Åarjel-dajven Båatsoesaemieh / Sør – Trøndelag og Hedmark reinsamelag. For å være valgbar som delegat til landsmøtet må kontingenten være betalt innen 30. april 2024.