Webinar for reineiere om håndtering av inngrepssaker

Publisert:
Åpent webinar for alle reineiere
Åpent webinar for alle reineiere

Arealtjenesten i NRL inviterer alle reineiere til faglig webinar den 03.06.24, kl 19:00-21:00.

(Sámegillii vuollelis / Les på nordsamisk lengere ned)
Webinaret er det første som arrangeres i arealtjenestens informasjonsprosjekt; Kunnskap og verktøy for reineiere i arealinngrepssaker. Webinaret pågår på norsk og nordsamisk der innlederne snakker norsk og blir simultantolket til nordsamisk. 

Ingen påmelding kreves, her er link til webinaret: eller kopier og lim dette i nettleseren: https://us06web.zoom.us/j/81601427894

Program 03.06.24

19:00 - 19:05 NRLs arealtjeneste ønsker velkommen
Ved Inga, Biret Risten og Marit i arealtjenesten 
19:05 - 19:25 Fosen-saken – menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder 
Ved Gro Nystuen, Assisterende direktør Norges Institusjon for menneskerettigheter.
19:25 - 19:35 Pause 
19:35 - 19:45 Gro Nystøen svarer på spørsmål fra deltakere som er stilt i chat
19:45 - 20:00 Konsultasjoner og konsultasjonsprosesser 
Ved Eirik Larsen, Leder av menneskerettighetsavdelingen i Samerådet.
20:00 - 20:05 Pause 
20:05 - 20:20 Konsultasjoner og konsultasjonsprosesser fortsetter
Ved Eirik Larsen, Leder av menneskerettighetsavdelingen i Samerådet.
20:20 - 20:30 Eirik Larsen svarer på spørsmål fra deltakere som er stilt i chat
20:30 - 20:35 Pause
20:35 - 21:00 NRLs arealtjeneste informerer om tjenesten og om prosjektet Kunnskap og Verktøy for reineiere i arealsaker
Reineiere oppfordres til å komme med innspill og ønsker til videre arbeid via chat. Ved/ Inga, Biret Risten og Marit i arealtjenesten. 

Biret Risten Eira og Marit Østby Nilsen
Biret Risten Eira og Marit Østby Nilsen i NRLs arealtjeneste.
Foto: Anja Graven.

Praktisk informasjon: 

 • For å følge webinaret på norssamisk: Trykk på “Interpretation” og velg samisk så hører du hele webinaret på samisk. Ser du ikke “interpretation” velger du “more” og deretter “interpretation og samisk. Ønsker du å følge med på norsk så foretar du deg ikke noe. 

 • Programmet er tett, vær klar til nøyaktig klokkeslett etter hver pause. 

 • Webinaret vil bli tatt opp og publisert på våre nettsider i ettertid. Vi hensyntar personvern og hverken chat eller deltakere vil være synlig i opptaket. 

 • Vi ønsker at dere bruker chat til å stille relevante spørsmål til innlederne. Disse vil besvares i kronologisk rekkefølge. Dersom innlederne ikke rekker å svare på alle spørsmålene under webinaret, vil vi legges deres svar i en egen sak på nettsiden etter webinaret 

Webinaret er åpent for alle reineiere. Vi tror dette blir lærerikt og håper mange setter av tiden. Del gjerne med dine reindriftsvenner! 

Med vennlig hilsen de ansatte i NRLs arealtjeneste, Inga, Biret Risten og Marit.


Arrangør: NRLs arealtjeneste
Teknisk arrangør: House of Sápmi v/Anja Graven
Simultantolk: Risten Lango


Webinaret vil bli tatt opp og publisert på våre nettsider i etterkant. 
Dersom du har innspill til tema på flere webinar NRL bør arrangere kan du sende dette inn via innspillsskjema nederst på siden.

 

 

Bovdehus webinarii boazodoalliide – Mo gieđahallat sisabahkkemiid  

NBRa arealaossodat bovde buot boazosápmelaččaid fágalaš webinárii geassemánu 3. b. 2024:s, 19:00 rájes gitta 21:00 rádjai. Dát webinara lea vuosttaš neahttaseminára mii lágiduvvo min diehtojuohkinprošeavtta olis: Máhttu ja reaiddut boazodolliid várás sisabahkkenáššiin. Webinara lágiduvvo dárogillii ja sámegillii. 
Goallostat čoahkimii: https://us06web.zoom.us/j/81601427894 

Prográmma  

19:00 - 19:05 Bures boahtin, NBR arealossodaga bokte 
19:05 - 19:25 Fovsen-ášši - Olmmošvuoigatvuođatlaš suodji sisabahkemiid vuostá sámi geavahusguovlluin. Gro Nystuen, Doaibmi direktevra Norgga albmotvuoigatvuohtaásahus 
19:25 - 19:35 Boddu  
19:35 - 19:45 Gro Nystuen vástida gažaldagaid maid oasseváldit jerret chat bokte 
19:45 - 20:00 Ráđđádallamat ja konsultašuvdnaproseassat 
Eirik Larsen, Sámi Ráđi Olmmošvuoigatvuođaossodaga hoavda  
20:00 - 20:05 Boddu  
20:05 - 20:20
Ráđđádallamat ja konsultašuvdnaproseassat joatká 
 20:20 - 20:30 Eirik Larsen vástida gažaldagaid maid oasseváldit jerret chat bokte 
 20:30 – 20:35 Boddu 
20:35 - 21:00 NBRa arealossodat muitala doaimmas ja diehtojuohkinprošeavtta Máhttu ja reaiddut boazodolliid várás sisabahkkenáššiin birra 
Mii ávžžuhat boazodoalliid buktit savaldagaid fáttáide viidásat bargguide prošeavttas. Oasseváldit sáddejit dáid sisa chat bokte webinaras. 

Webinára ii gáibit dieđiheami. 

Praktihkálaš dieđut:  

 • Čuovo webinara sámegillii: Vállje “Interpretation” ja dasto “samisk”. Jus it oainne skjearbmas “Interpretation” de vállje “more” ja de galgá “Interpretation” ihttit, válljet de “samisk”. 

 • Prográmma lea hui čavga, avžžuhat du leat sajis rivttes áigái maŋŋil juohke bottu. 

 • Webinara báddejuvvo ja álmmohuvo min neahttasiidduin, mii vuhtiiváldit personsuddjema ja eat álmmut oasseváldiid namaid dahje webinara chat. 

 • Mii savvat ahte jearat áššáigullevaš gažaldagaid chatas, logaldallit vástidit dáid. Jus eaba geargga vástidit visot de mii álmmuhat gažaldagaid ja vástádusaid min neahttasiidduin maŋŋil webinara. 
   


  Leat go dus savaldagat eará fáttáide webinaraide maid NBR berrežii lágidit? Deavdde áinnas skobi dás vulobeal ja sáddes savaldagaid min hálddáhussii.

Gi innspill

Kontaktpersoner

Marit Østby Nilsen
Marit Østby Nilsen Faglig leder arealenheten
+47 481 06 337
Se e-post
Biret Risten Eira
Biret Risten Eira Rådgiver arealenheten
+47 415 17 374
Se e-post