Unge møttes for å styrke samarbeid

Publisert:
Bilde av alle ungdommene og mat-og landsbruksministerens stasekretær Wenche Westberg.
Bilde av alle ungdommene og mat-og landsbruksministerens stasekretær Wenche Westberg.

Unge representanter fra reindrifta og landbruket møttes for å styrke samarbeidet, dele erfaringer og finne felles løsninger for fremtidens utfordringer. Målet er å bygge sterkere bånd mellom de to næringene og håndtere felles utfordringer.

- Kunnskap om hverandres næringer og gode relasjoner er selve grunnlaget for et nært og godt samarbeid i framtida. Det vil både landbruket og reindrifta være tjent med. Vi har mange felles utfordringer som best kan løses ved at vi står sammen og taler felles sak. Det sier leder av Norske reindriftssamers landsforbund ungdom (NRL-U), Ellen-Sara Sparrok.

Reingjerde som møtested for å bli kjent 

Ungdommene står sammen i reingjerdet og snakker.Representanter for NRLs ungdomsorganisasjon og Norges bygdeungdomslag møttes til dialog og erfaringsutveksling i anledning Byrkije reinbeitedistrikts høstslakting i Simskardet i Grane kommune på Helgeland. Statsekretær Wenche Wesberg og leder for Nordland Reindriftsamer Tom Lifjell deltok også sammen med ungdommene på deler av dagen.

Står vi sammen er vi bedre rustet til å håndtere utfordringene, enten det gjelder arealspørsmål, rammebetingelser, rekruttering eller andre spørsmål som er viktige for oss i fellesskap, sier Sparrok.

Målet med møtet var først og fremst å bli bedre kjent, dele erfaringer og diskutere utfordringer både innen reindrifta og innen landbruket. Deltakerne representerer framtida både innen reindrifta og tradisjonelt landbruk. Begge næringene har felles utfordringer.

Reindrift på nært hold

Mathis Eira lærer bygdeungdommen hvordan kaste lasso.Mathis Eira i NRL-U gir opplæring i lassokasting.

I og med at møtet var lagt til reinsamling og slakting i Simskardet, ga det representantene fra Norges bygdeungdomslag en gylden mulighet til å oppleve en viktig del av reindriftsnæringa på nært hold. Og for mange var det nok overraskende å se hvor effektivt og profesjonelt reindrifta jobber. Samtidig ga en slik ramme rundt arrangementet deltakerne både fra NRL-U og Bygdeungdomslaget en mulighet for å bli kjent på en helt annen måte enn man kan rundt et møtebord.

Bygdeungdommen hjelper til med å dra rein til slakting.Bygdeungdommen hjelper til med å dra rein til slakting.

God mat er relasjonsbygging

God mat er også relasjonsbygging. Reinkokken Svein-Jæger Hansen og hans kollega Han Antonsen sørget for retter av og med rein til alle deltakernes store begeistring.Bilde av kokkene for dagen. Hans Antonsen og Svein Jæger som serverte mat for dagen. Her serverer de buljong med varmrøkt reinsdyrhjerte og tunge.Kokkene for dagen. Hans Antonsen og Svein Jæger som serverte mat for dagen. Her serverer de buljong med varmrøkt reinsdyrhjerte og tunge.

Med denne samlingen har vi lagt et meget godt grunnlag for videre samarbeid. Vi har møtt hverandre og utveksla tanker, ideer, erfaringer og utfordringer som er viktig for reindrifta, landbruket og mange bygder. Noe er likt, og noe er ulikt, men vi finner felles utfordringer i mange viktige saker som jeg tror alle som lever av naturen kjenner på, sier Sparrok.

Felles utfordringer på tvers av næringene

Både for reindrifta og landbruket representerer blant annet turisme, økt rovdyrstrykk klimaendringer og selvsagt arealinngrep utfordringer som øker i omfang. En konsekvens kan være at rein trekker ned fra fjellet og beiter på innmark. Skal vi kunne løse slike utfordringer er vi helt avhengige av å snakke sammen, diskutere utfordringer og lete etter løsninger der de måtte finnes. I tillegg er økt press på naturen en trussel som må håndteres, og der vi i noen spørsmål kan gjøre felles front, sier Ellen-Sara Sparrok.

En god start

Leder av Norges bygdeungdomslag, Henrik Nordtun Gjertsen, sier at møtet i Simskardet ble en utrolig god start.

Dette ble en virkelig god start på et viktig samarbeid for landbruket, reindrifta og mange bygder. Vi har møtt hverandre og utveksla tanker og ideer, erfaringer og utfordringer. Vi ser at vi har mye felles. Samtidig var det viktig for oss å se og lære litt om reindrift i praksis. Leder av Norges bygdeungdomslag, Henrik Nordtun Gjertsen

Både leder av NRL-U Ellen-Sara Sparrok og leder av bygdeungdomslaget Henrik Nordtun Gjertsen tror reindrift og landbruk har mye å vinne på å jobbe tettere sammen. Framover tror de på mer dialog og flere møteplasser som det beste grunnlaget for å finne felles løsninger både for reindrifta og landbruket.

Leder av NRL-U Ellen-Sara og leder av Bygdeungdomslaget Henrik  sammen med Statsekretær Wenche Westberg.
Foto: Leder av NRL-U Ellen-Sara og leder av Bygdeungdomslaget Henrik  sammen med Statsekretær Wenche Westberg.


Fra NRL-U deltok Ellen-Sara Sparrok (leder), Sara Katrine Aleksandersen, Inga Julie Sara, Mathis Eira, Lene Cecilia Sparrok og Jon Anta Eira Åhren. Henrik Nordtun Gjertsen (Leder) Sigrid Heringstad, Karine Berge, Marthe Øijord, Ruben Solbakk og Hans Egil Børstad deltok fra Bygdeungdomslaget.

  Fra høyre lengst opp; Inga Julie Sara, Wenche Westberg, Mathis Eira, Lene Cesilia Sparrok, Sara Katrine Aleksandersen, Ruben Solbakk, Henrik Nordtun Gjertsen, Ellen-Sara Sparrok og Sigrid Heringstad Nede fra høyre: Karine Berge, Marthe Øijord og Hans Egil BørstadFra høyre lengst opp; Inga Julie Sara, Wenche Westberg, Mathis Eira, Lene Cesilia Sparrok, Sara Katrine Aleksandersen, Ruben Solbakk, Henrik Nordtun Gjertsen, Ellen-Sara Sparrok og Sigrid Heringstad Nede fra høyre: Karine Berge, Marthe Øijord og Hans Egil Børstad.

Se bildeserie fra dagen;
Foto: Sigrid Heringstad trener på å kaste lasso på reinhorn.Foto: Sigrid Heringstad trener på å kaste lasso på reinhorn.

Foto: Karine Berge mater reinsdyrene.Foto: Karine Berge mater reinsdyrene.

Bilde av kokkene for dagen. Hans Antonsen og Svein Jæger som serverte mat for dagen. Her serverer de buljong med varmrøkt reinsdyrhjerte og tunge.Leder for Nordland reindriftsamer Tom Lifjell stykker slakt som skal kokes til middag. 

Lene Cesilia og Sara Katrine ser på slaktet Tom Lifjell nettop har stykketFoto: Lene Cesilia og Sara Katrine ved slaktet Tom Lifjell nettop har stykket.

Leder for Nordland reindriftsamer Tom Lifjell stykker slakt som skal kokes til dagens middag. Leder for markedsutvalget John Anders Lifjell var også tilstede.