Takker Sandra Borch for samarbeidet

Publisert:
Sandra Borch og Inge Even Danielsen
Avtroppende reindriftsminister Sandra Borch og leder av NRL, Inge Even Danielsen.

Norske Reindriftsamers Landsforbund takker for samarbeidet med Sandra Borch, og gratulerer ny reindriftsminister Geir Pollestad med den viktige jobben han går inn i.

Geir Pollestad (SP) er valgt som ny landbruks- og matminister og dermed har reindrifta fått en ny reindriftsminister.

- Sandra Borch fortjener honnør for jobben hun har gjort. NRL har arbeidet i mange år med å få i gang arbeidet med å revidere reindriftsloven. Dette ble en realitet med Borch som reindriftsminister, sier leder i NRL, Inge Even Danielsen.

- Stor interesse og forståelse for reindrifta

Sandra Borch har vist stor interesse for reindrifta i sin tid som reindriftsminister. Hun besøkte NRLs landsmøte i juni, som speiler godt hennes tid som reindriftsminister.

- Hun balanserte godt med fokus både på reindrift og landbruk og de utfordringene som er i næringene. Dette fortjener Borch ros for. Vi takker Sandra Borch for jobben og
ønsker henne all lykke til videre i karrieren.

Store forventninger til Pollestad

Sandra Borch på talerstolenSandra Borch på talerstolen under NRLs landsmøte i 2023. 

Danielsen har store forventinger til at Pollestad vil prioritere reindrifta.

– Jeg håper at ministerbyttet ikke får innvirkning på de viktige prosessesene som er igangsatt. Spesielt viktig er det at arbeidet med revidering av ny reindriftslov fortsetter, sier leder i NRL, Inge Even Danielsen.

Utover det ønsker vi ministeren lykke til med arbeidet og håper på et godt og fruktbart samarbeid!

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post