Styre for Reindriftens Utviklingsfond valgt

Publisert:
Reinsdyr
Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: reindeerlife_photo

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund har oppnevnt styre for Reindriftens Utviklingsfond (RUF) for perioden 09.02.2023 til 31.12.2024.

Reindriftens Utviklingsfond finansieres over reindriftsavtalen og skal forvaltes av et styre som disponerer en del av fondets totale bevilgning. Styret består av fire medlemmer med varamedlemmer som oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund. Landbruksdirektoratet er sekretariat og avlegger fondets regnskap.

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt følgende medlemmer:
 

Inge Ryan, Levanger (leder)
Camilla Knutsen, Røros
Varamedlem: Jostein Tostrup, Oslo

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har oppnevnt følgende medlemmer:
 

Tom Kristian Lifjell, Mo i Rana
Varamedlem: Berit Marie E. Eira, Kautokeino

Marit Elisabeth Hætta Gaup, Kautokeino
Varamedlem: Leif Anders Somby, Karasjok

Norske Reindriftsamers Landsforbund ønsker det nye styret lykke til med vervet og den viktige oppgaven.

Les mer om følgende emner:

Kontaktpersoner

Tom Lifjell
Tom Lifjell Styremedlem landsstyret
+47 481 08 822
Se e-post