Reindriftsforhandlingene - NRL har mottatt statens tilbud

Publisert:
Reinsdyr
Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: reindeerlife_photo

Skuffet over den økonomiske rammen, tilbudet sendes nå internt til behandling i NRL, sier leder Inge Even Danielsen.

I dag leverte Statens forhandlingsutvalg statens tilbud og tilsvar til Norske Reindriftsamers Landsforbunds krav for Reindriftsavtalen 2023 - 2024. Tilbudet legges fram som et grunnlag for videre forhandlinger. 

Skuffet over den økonomiske rammen

Inge Even Danielsen
Leder i NRL, Inge Even Danielsen. Foto: Anja Graven

- Jeg er skuffet over den økonomiske rammen staten legger frem, spesielt med tanke på det rekordhøye jordbruksoppgjøret der staten økte rammen betydelig av hensyn til økte priser. Når man da vet at reindriftens kostnadsnivå også har økt tilsvarende er årets tilbud skuffende. I tillegg er jeg skuffa over at statens forhandlingsutvalg ikke har svart ut hvilket opplegg regjeringa har for en helhetlig gjennomgang av reindriftsloven. Nå skal vi behandle tilbudet internt i organisasjonen og vil da også finne ut om dette er et grunnlag å gå til forhandlinger med. Slik at vi da får innspill fra lokallagene og syn fra styret på tilbudet. Det er leder i NRL Inge Even Danielsens umiddelbare kommentar på tilbudet som ble overrakt fra statens forhandlingsutvalg i dag.

Økningen på rammen fra forrige reindriftsavtale er på kr 8 millioner kroner, slik at statens tilbud totalt er på kr 188 millioner kroner. Kravet som NRL leverte staten hadde en ramme på kr 259,7 millioner kroner. Til sammenlikning var økningen i jordbruksoppgjøret 2022 - 2023 på 10,9 milliarder kroner.

Prosessen videre

Tilbudet vil nå bli behandlet internt i NRL. Mandag 30.01.23 blir det et formanns og styremøte for å diskutere tilbudet. Det er også mulig for medlemmer å sende inn innspill via skjema på denne saken lengere ned. 

Reindriftsforhandlingene

Reindriftsavtaleforhandlingene gjennomføres etter bestemmelsene i Hovedavtalen for reindriften. Hovedavtalen ble inngått mellom staten ved Landbruksdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund 26. februar 1993. I henhold til § 2 i avtalen skal Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund føre forhandlinger om en løpende reindriftsavtale med tiltak som tar sikte på en utvikling av reindriftsnæringen i samsvar med de til enhver tid vedtatte mål og retningslinjer for reindriftspolitikken.

Les tilbudet fra staten lengere ned.

Kilde jordbruksoppgjøret: https://www.nrk.no/innlandet/jordbruksoppgjoret-2022-1.15944533).

Gi innspill

Les mer om følgende emner:

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post
Randi A.Skum
Randi A.Skum Jurist / seniorrådgiver i administrasjonen
+47 905 85 739
Se e-post
Leif Anders Somby
Leif Anders Somby Nestleder landsstyret
+47 908 57 554
Se e-post