NRL krever handling fra regjeringen

Publisert:
Leif Anders Somby. Nestleder i Norske Reindriftsamers Landsforbund.
Leif Anders Somby. Nestleder i Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Norske Reindriftssamers Landsforbund støtter de unge samene som siden torsdag har aksjonert mot at den norske regjeringen i over 500 dager har unnlatt å følge opp menneskerettighetsbruddet mot samene i Fosen.

Den største trusselen mot reindriftas framtid er det sterke presset mot arealene. Samene på Fosen har i en årrekke stått i rettssaker om utbyggingen av vindkraftanlegg på Storheia og Roan. En enstemmig Høyesterett slo endelig fast i oktober 2021 at vindkraftutbyggingen krenker urfolksrettigheter og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

NRL deler de unge samenes frustrasjon over at Høyesteretts dom om at vindkraftutbyggingen er ugyldig, ikke respekteres av regjeringen. Utbyggingen er i strid med menneskerettigheter, og utgjør et pågående menneskerettighetsbrudd så lenge det ulovlige anlegget er i drift.

Hvis det er slik at avgjørelser i rettssystemet ikke skal respekteres, så har reindriftsnæringa ingen rettsikkerhet. Det er uakseptabelt og ikke en rettsstat verdig.  NRL har gjentatte ganger bedt regjeringen om en rask avklaring på hvordan regjeringen skal sikre den tradisjonelle reindrifta på Fosen i samme omfang som før utbyggingene.

NRL krever nå umiddelbar handling fra regjeringen slik at menneskerettighetsbruddet på Fosen avsluttes.

-------

NBR gáibida ráđđehusa čuovvulit

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi doarju sámenuoraid geat duorastaga rájes leat akšuneren Norgga ráđđehusa vuostá go badjel 500 beaivái eai leat bissehan olmmošvuoigatvuođaid rihkkuma Fovsen-Njaarke sápmelaččaid vuostá.

Boazodoalu boahtteáiggi stuorámus uhkádus leat sisabahkkemat guohtoneatnamiidda. Fovsen-Njaarke sápmelaččat leat olu jagiid rahčan diggeáššiin bissehan dihte bieggamilluid huksemiid Storheias ja Roanis. Ovttajienalaš Alimusriekti lea golggotmánus 2021 cealkán duomu ahte bieggafápmohuksen rihkku eamiálbmotvuoigatvuođaid ja ahte konsešuvdna- ja eksproprierenmearrádusat danin leat lobiheamet. 

NBR lea seamma behtohallan go sámenuorat go ráđđehus ii doahttal Alimusrievtti mearrádusa ahte bieggamillohuksen lea lobiheapme. Huksen rihkku olmmošvuoigatvuođaid, ja nu guhkká go lobihis bieggamillot leat doaimmas de joatkašuvvá dát rihkkun.

Jus lea dainna lágiin ahte celkojuvvon duomut eai doahttaluvvo, de boazodoalus ii leat riektesihkarvuohta. Dát leat dohkketmeahttun ja riektestáhtii gutneheapmin. NBR lea máŋgii dáhtton ráđđehusa jođánit čielggadit mo áigot sihkkarastit Fovsen-Njaarke árbevirolaš boazodoalu nu mo lei ovdal huksemiid.

NBR gáibida dál ahte ráđđehus dakkaviđe čuovvula ášši nu ahte olmmošvuoigatvuođa rihkkun bissehuvvo.

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post
Leif Anders Somby Nestleder
908 57 554
Se e-post