NRL krever at menneskerettsbruddet opphøres

Publisert:
Delegater NRLs andsmøte 2023. Foto: NRL
Delegater NRLs andsmøte 2023. Foto: NRL

Et enstemmig landsmøte krever at menneskrettsbruddet på Fosen opphøres umiddelbart.

NRL forventer at det nå tas grep

Landsmøtet i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) krever at det pågående menneskerettsbruddet på Fosen opphører umiddelbart. NRL støtter reineierne i Nord- og Sør-Fosen i deres langvarige kamp om å få sine rettigheter til beiteland ivaretatt.

NRL påpeker at landets øverste myndigheter har håndtert saken på en svært dårlig måte og forventer at det nå tas grep som faktisk virker til å følge opp dommen.

Kontaktperson: Leder i NRL Inge Even Danielsen, telefonnummer 91127950.

Les mer om følgende emner: