NRL i møte om rovviltforvaltningen

Publisert:
Klima og Miljøminister Espen Barth Eide (AP). Foto: Regjeringen.no Cecilie Stuedal
Klima og Miljøminister Espen Barth Eide (AP). Foto: Regjeringen.no Cecilie Stuedal

Med bakgrunn i NRLs landsmøtevedtak om rovviltpolitikk møtte NRL i dag Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Landbruks- og mat minister Sandra Borch NRL for å diskutere tiltak vedrørende regjeringens rovviltpolitikk.

Det var Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Landbruks- og mat minister Sandra Borch som hadde invitert NRL til å diskutere tiltak vedrørende regjeringens rovviltpolitikk, etter at et enstemmig NRL landsmøte ba alle reineiere om å trekke seg i rovviltverv. På landsmøtet hvor dette ble vedtatt var også Landbruks- og matminister Sandra Borch tilstede som gjest på en av dagene.

Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Foto: Torbjørn TandbergLandbruks- og matminister Sandra Borch (SP). Foto: Foto: Torbjørn Tandberg.

Et konstruktivt møte

NRLs Leder Inge Even Danielsen og nestleder Leif Anders Somby var i møte med ministrene.

- Vi hadde et godt møte hvor vi fikk lagt frem krav om både kortsiktige og langsiktige tiltak i rovviltpolitikken. Blant annet var et helt konkret krav at tidsbruken i søknader om fellingstillatelse må reduseres betraktelig. Vi fikk også godt lagt frem at reineiernes kunnskap i forbindelse med arbeid i rovviltsaker må ilegges mye mer vekt enn det som hittil har vært tilfelle. Vår forståelse av møtet var at statsrådene tok oss på alvor, og skulle snarlig komme tilbake med forslag til videre fremdrift i saken. Dette møtet ser vi frem til og det viser at landsmøtevedtaket var både tidsriktig og nødvendig for å få en utvikling i saken, sier leder i NRL Inge Even Danielsen.

Leder i NRL, Inge Even Danielsen. Foto: Johan JH Eira.Leder i NRL Inge Even Danielsen, på landsmøtet i NRL 2023. Foto: Johan JH Eira.

Les mer om følgende emner:

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post