NRL har levert krav til årets reindriftsforhandlinger

Publisert:
Statens forhandlingsleder Viil Søyland og Leder i NRL Inge Even Danielsen. Foto: NRL.
Statens forhandlingsleder Viil Søyland og Leder i NRL Inge Even Danielsen. Foto: NRL.

NRL har i dag levert krav til Staten for reindriftsavtalen 2024-2025. Les hele kravet her.

Norske Reindriftsamers Landsforbund forhandler årlig med Staten v/Landbruks- og Matdepartementet om reindriftsavtalen. Reindriftsavtalen består av en hovedavtale og en korttidsavtale som fremforhandles årlig. Gjeldende hovedavtale for reindriftsnæringen ble inngått i 1993. I dag avleverte NRL kravet for reindriftsavtalen 2024-2025. Kravet danner grunnlag for avtaleforhandlinger med Landbruks- og matdepartementet (LMD). 

Hovedprioriteringene for årets avtale

Årets krav har en ramme på 261,4 mill kroner som er en økning på 31 % i forhold til gjeldende avtale.

Inge Even Danielsen

- Hovedprioriteringene for kommende reindriftsavtale er inntektsheving i reindriften, tiltak for å redusere de negative effektene av klimaendringene samt å styrke reinbeitedistriktene i arbeidet med å sikre sine arealrettigheter. NRLs forhandlingsutvalg stiller også krav om at reindrifta i Trollheimen sikres trygge varige rammebetingelser, sier Inge Even Danielsen, leder i NRL.  Når det gjelder Fosen-saken, er vårt klare utgangspunkt at det er Nord-Fosen siida som skal legge premissene for en løsning, sier Inge Even Danielsen. Statens tilbud legges fram den 26. januar, og vi forventer jo at vi blir imøtekommet på våre prioriteringer, avslutter Danielsen.

Du finner kravet i sin helhet under dokumenter i denne saken. 

NRLs forhandlingsutvalg 2024 - 2025

Forhandlingsutvalget:
Inge Even Danielsen, leder NRL
Tom Lifjell, styremedlem NRL
Máret Iŋgá Smuk, styremedlem NRL

Rådgivere:
Leif Anders Somby, styremedlem 
Johan Ivvar Gaup, styremedlem
Mathis Eira, NRL Ungdomsutvalg

Sekretariat:
Randi Skum, NRL
Marit Meløy, NRL

Reinlag observatør:
Asgrim Opdal

 

Tidsplan for reindriftsforhandlingene Illustrasjonsbilde reindriftsforhandlingene

 • 21.11.23 Møte i forhandlingsutvalget
 • 22.11.23 Møte i forhandlingsutvalget
 • 13.01.24 Oppstartsmøte mellom avtalepartene
 • 14.01.24Oppstartsmøte mellom avtalepartene
 • 04 - 07.01.24 Møte i forhandlingsutvalget, Styre- og lokallagsledermøte
 • 08.01.24 NRLs krav avleveres, Tromsø
 • 26.01.24 Statens tilbud legges fram, Oslo
 • 29.01.24 Styre- og formannsmøte, Oslo
 • 30.01.24 Møte i forhandlingsutvalget - NRL gir tilbakemelding om de går i forhandlinger
 • 01.02.24 Møte mellom avtalepartene - Oslo / Diskutere hovedtema på bakgrunn av krav og tilbud
 • 02.02.24 Møte mellom avtalepartene - Oslo / Diskutere hovedtema på bakgrunn av krav og tilbud

 

Les mer om følgende emner:

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post