Les om årets reindriftsforhandlinger

Publisert:
Reindriftsutøver
Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: reindeerlife_photo

NRLs forhandlingsutvalg har store forventninger til årets forhandlinger.

NRLs forhandlingsutvalg la fram krav til reindriftsavtale for 2023 – 2024 ovenfor Landbruks- og matdepartementet den 6. januar 2023. Kravet fra NRL har en økonomisk ramme på 259,7 millioner kroner. Dette er en økning på 79,7 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale. 

Hovedprioriteringer for kravet:
▪️Øke direktetilskuddene
▪️Opprette klima- og beitetilskudd for reindriften
▪️Øke de frie midlene i RUF
▪️Kompensasjon for økte utgifter
▪️Refusjon av veibruksavgift på drivstoff

Klimaendringer og arealinngrep er utfordrende

Inge Even Danielsen

- Klimaendringene er svært merkbare for reindriften. Bare i løpet av de 3 siste årene har det vært 2 beitekriser som følge av klima. Dette har medført store driftsmessige utfordringer. I tillegg har prisene på varer og tjenester skutt i været. Disse forholdene preger naturlig nok vårt krav. Blant annet krever vi et ekstraordinært tilskudd til siidaandelene, samt et beitetilskudd sier leder i NRL Inge Even Danielsen.

Et annet tema som opptar NRL er vern av reindriftens arealer, og viktigheten av at distriktene rustes i arbeidet med å ivareta sine interesser i arealsaker. Derfor vil vi styrke driftstilskuddet. 

Reindriften opplever på lik linje med andre næringer ekstraordinære belastninger og NRL har store forventninger til årets forhandlinger. 

Statens forhandlingsleder - kan bli krevende

Viil SøylandFoto: Torbjørn Tandberg

Også i år er det Viil Søyland som er statens forhandlingsleder. - NRL har lagt inn en betydelig økning av den økonomiske rammen for avtalen, og det er foreslått nye tilskuddsordninger. Samtidig har NRL tatt opp flere problemstillinger som ligger utenfor rammen av avtalen. Dette gir et krevende utgangspunkt for forhandlinger, men jeg har tro på at vi vil ha gode forhandlinger også i år, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland i en uttalelse på regjeringen.no.

NRLs forhandlingsutvalg

NRLs forhandlingsutvalg for reindriftsavtalen 2023-2024:
▪️Inge Even Danielsen
▪️Berit Marie E. Eira
▪️Tom Lifjell

Nestleder i NRL Leif Anders Somby, Nils Anders Appfjell fra NRL-U og Randi A. Skum fra administrasjonen vil også følge forhandlingene. Forhandlingene mellom partene starter 07.02.23.
 

Innspill fra medlemmer

Har du innspill til årets forhandlinger? Ta kontakt med lokallagsleder eller send innspill via skjema nedenfor.

Gi innspill

Les mer om følgende emner:

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post