Informasjon om årets landsmøte

Publisert:
Berit Kristine Utsi, Leder for Guovdageainnu Johttisámiidsearvi fra landsmøtet i 2022
Årets vertsskap for landsmøtet ved Berit Kristine Utsi, Leder for Guovdageainnu Johttisámiidsearvi fra landsmøtet i 2022

Se programmet og informasjon om hvem som er til valg i landsstyret i år.

Det årlige landsmøtet i NRL avholdes i Báktehárji i Guovdageaidnu den 16 - 17 juni. Fagdag avholdes 15 juni. Begge programmene finnes også i pdf versjon for nedlasting lengst ned på siden. 

Program for fagdag

13:30-13:35 Velkommen til fagdag ved NRLs leder, Inge Even Danielsen
13:35-13:45 Helhetlig revisjon av reindriftsloven, innledning ved Inge Even Danielsen
13:45-14:15 Formålsbestemmelsen og reindriftssamisk forståelse av bærekraft, ved førsteamanuensis Mikkel Nils M. Sara
14:15-14:45 Arealbestemmelsene i forslaget fra Sametingets lovutvalg, ved professor Øyvind Ravna
14:45-15:00 Kaffepause
15:00-15:30 Siidaen i den samiske reindriften, innledning ved førsteamanuensis Mikkel Nils M. Sara
15:30-16:00 Intern organisering og forvaltning – forslag fra Sametingets lovutvalg ved professor Øyvind Ravna
16:00-16:15 Reindriftsarkiver og rettssikkerhet, ved direktør Inga Marja Steinfjell, Sámi arkiiva
16:15-16:30 Kaffepause
16:30-18:15 Workshop
18:15-18:55 Gjennomgang av gruppearbeidene i plenum
18:55-19:00 Avslutning ved Inge Even Danielsen

Landsmøteprogram

FREDAG 16.06.2023
09:00 - 11:00 Åpning ved leder i NRL, Inge Even Danielsen / Hilsningstaler
11:00 - 11:15 Kaffepause
11:15 - 11:40 Konstituering og valg av resolusjonskomitè (en person fra hvert lokallag)
11:40 - 12:00 Godkjenning av innkalling og dagsorden
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 13:45 Sametingets reindriftslovutvalgs forslag til endringer i reindriftsloven, ved professor Øyvind Ravna
13:45 - 14:30 Arbeidet med ny reindriftslov ved styret
14:30 - 15:00 Informasjon fra markedsutvalget, ved John Anders Lifjell, leder
15:00 - 15:30 Kaffepause
15:30 - 16:15 Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport om temaer knyttet reindrift, ved Ivar Bjørklund, Kommisjonsmedlem
16:15 - 17:00 Informasjon fra HMS-gruppen, ved Anna K. Bongo
17:00 - 18:30 Revisjon av NRLs vedtekter, ved nesltleder i NRL Leif Anders Somby
20:00 Middag

LØRDAG 17.06.2023
09:00 - 09:40 Lokallagenes time, 5 minutter per lokallag
09:40 - 10:15 Statusoppdatering fra NRLs rådgivningstjeneste i arealsaker
10:15 - 10:30 Årsmelding og informasjon fra NRL-U, ved leder Ellen Sara Sparrok
10:30 - 10:45 Kaffepause
10:45 - 12:00 Årsmelding og regnskap for 2022 v/styret
12:00 - 13:30 Godkjenning av Váhtjer-deklarasjonen
12:30 - 13:30 Lunsj
13:30 - 14:30 Virksomhetsplan 2023 og budsjett for 2023, ved styret
14:30 - 15:00 Kaffepause
15:00 - 15:45 Innstilling fra redaksjonskomiteen
15:45 - 16:45 Valg
16:45 - 17:00 Tid og sted for neste landsmøte
17:00 Avslutning ved leder
19:30 Middag

Valg landsstyremedlemmer i 2023

De som er på valg i landsstyret i år er:

Berit Marie Eira
Berit Marie Eira

Tom Lifjell
Tom Lifjell

Simon Danielsen
Simon Danielsen

Resten av landsstyret er valgt til 2024 eller 2025, hvem som er valgt hvor lenge finner du om du følger linken for landsstyret nederst på siden. Valg av leder var i 2022 og det betyr at ledervalg derfor ikke er i år men til neste år, 2024.


Sted

Landsmøtet avholdes i Guovdageaidnu / Kautokeino på Báktehárji. Báktehárji ligger i sentrum av Guovdageaidnu. Du tar av fra hovedveien på veien mellom Cirkle K og Coop Extra, kjører forbi Coop Extra og tar inn første avkjørselen til høyre. Se Google Maps nederst på siden. 

Les mer om følgende emner:

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post
Randi A.Skum
Randi A.Skum Jurist / seniorrådgiver i administrasjonen
+47 905 85 739
Se e-post