HMS i reindriften blir en permanent tjeneste

Publisert:
Snøscooter
Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: reindeerlife_photo

Prøveprosjektet har vist at det er et stort behov for en egen HMS tjeneste for reindrifta.

Reindrifta er en av få yrkesgrupper som utøver sin virksomhet utendørs gjennom hele året. Det hører til å jobbe under ekstreme værforhold, alt fra sterk kulde til snøstorm og ulike skiftende værforhold, noe som øker risiko for skader og ulykker. I tillegg har reineiere et stort press fra mange kanter som bidrar til psykososiale belastninger. At reindrifta trenger en egen HMS tjeneste mener NRL er høyst nødvendig og vi er svært glade for at det toårige prøveprosjektet som har vært finansiert over reindriftsavtalen blir et permanent tilbud for reindrifta fra 2023! NRL ønsker også å berømme HMS-rådgivernes grundige arbeid i å kartlegge behov og å utvikle tjenester for næringa. 

Utviklet tjenestene etter næringens behov

Anna K BongoHMS-rådgiver Anna Kristine Sokki Bongo. Bilde: privat

HMS-rågiverne Johan Martin Stenfjell og Anna Kristine Sokki Bongo har utviklet tjenestene etter reindriftsutøvernes behov og er svært glade for at ordningen nå blir fast. Undersøkelser de har gjennomført har vist et stort behov for HMS-tiltak i forhold til både fysisk og psykisk helse. 

Reindriftsutøverne er positive

Johan Martin Steinfjell
Hms-rådgiver Johan Martin Steinfjell. Foto: Anja Graven.

- Vi finner at reindriftutøverne generelt er positivt innstilt til, og engasjert i, helse, miljø og sikkerhet sier rådgiver Johan Martin Stenfjell som er glad for at tjenestene nå blir varige.

Vi oppfordrer dere til å følge HMS i Reindrifta på Facebook for å alltid få med dere siste nytt!

Les mer om følgende emner: