Historisk økning i årets reindriftsavtale

Publisert:
Reindriftsutøver
Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: Reindeerlife_photo

Direktetilskudd til reindriftsutøverne, grunntilskudd til distriktene, ivaretakelse av reindriftens arealer, klimatilpasninger og beredskap er prioritert i årets avtale.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har fremforhandlet en reindriftsavtale for 2024 – 2025 med en totalramme på 225 millioner kroner. Dette er en økning på 25 mill. kroner fra inneværende avtale, og utgjør en prosentvis økning på 12,5 prosent. Siden reindriftsavtalen ble etablert har det ikke vært tilsvarende økning av rammen.

Økning i direktetilskudd

Hovedprioriteringene styrker rammevilkårene for de reineierne som har reindrift som hovedvirksomhet. De direkte tilskuddene øker med 16,55 mill. kroner.

Inge Even Danielsen

-Fra NRLs side er vi fornøyd med at direktetilskuddene har fått en økning på 16,55 mill kroner, hvor bl.a produksjonspremien er fastsatt til 41 % og kalveslaktetilskuddet er økt til kr. 700,-, sier Inge Even Danielsen, leder i NRL.

Grunnsats for distriktstilskudd

- Jeg er også fornøyd med at grunnsatsen for distriktstilskuddet er økt fra 210 000 til 250 000, noe som vil være et viktig bidrag til reinbeitedistriktenes arbeid med arealsaker, samtidig som dette skal styrke reineiernes muligheter for avløsning ved sykdom, sier Danielsen.

Produksjonsrettede tilskudd vil bedre reineieres økonomi

- Økningen i de produksjonsrettede tilskuddene vil bidra til å bedre reineiernes økonomi, avslutter Inge Even Danielsen.

Les hele avtalen: Reindriftsavtalen er vedlagt i denne saken.

Les mer om følgende emner:

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post