Enighet om reindriftsavtalen 2023 - 2024

Publisert:
Statens forhandlingsleder Viil Søyland og leder i NRL Inge Even Danielsen.
Statens forhandlingsleder Viil Søyland og leder i NRL Inge Even Danielsen. Foto: NRL.

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund har i dag blitt enige om Reindriftsavtalen for 2023/2024.

Økning på 20 millioner

Rammen for den nye reindriftsavtalen er på 200 millioner kroner, en økning på 20 millioner kroner i forhold til inneværende avtale.

Gjennom den nye avtalen er kostnadssenkende og direktetilskudd økt. Her kan blant annet nevnes at grunnsatsen for distriktstilskuddet økes fra 167000,-  til 207000,- blant annet for å styrke reinbeitedistriktenes arbeid med arealsaker. Kalveslaktetilskuddet økes fra kr 500,- til kr 650,-.

Det er også avtalt en økt satsning på flere områder. Blant annet HMS-tjenesten, beredskapsfondet, særskilt driftstilskudd til kvinner og en stor økning på de frie midlene i Reindriftens Utviklingsfond. Det vil også bli fremmet forslag om fritak for engangsavgift og fradragsrett for inngående merverdiavgift for anskaffelser, vedlikehold og drift for terrenggående tohjuls motorsykler i statsbudsjettet 2024.

- Totalt sett er vi fornøyde

Inge Even Danielsen

- NRL er for så vidt fornøyd med forhandlingsresultatet, til tross for at vi ikke fikk gjennomslag for vårt krav om ekstraordinært tilskudd for å dekke inn økte kostnader og ekstrautgifter som er påført næringen i løpet av 2022, sier Inge Even Danielsen. 

Revidering av reindriftsloven har vært sentral

Under årets forhandlinger har en helhetlig revidering av reindriftsloven vært et av NRLs primære og viktige krav.

- Vi har vært glassklare på at en helhetlig revidering av reindriftsloven må settes i gang snarest mulig. Vi er svært tilfreds med at regjeringen underveis i forhandlingene har besluttet at Landbruks- og matdepartementet skal starte opp en ordinær lovarbeidsprosess med en helhetlig gjennomgang av reindriftsloven, sier Inge Even Danielsen, leder i NRL.

Fått gjennomslag for mange av våre krav

- Jeg er fornøyd med at vi gjennom avtalen har fått gjennomslag for flere av våre krav, også at prosjektet om hets og rasisme rettet mot reindriftsutøvere videreføres. Videre har vi etter flere års krav også fått satt i gang en satsning på reindriftens klimatilpasning.

- Økning i årets avtale vil forhåpentlig merkes på en positiv måte i enkeltutøvernes økonomi, avslutter Inge Even Danielsen.

Du finner hele Reindriftsavtalen for 2023 - 2024 samt sluttprotokoll for Reindriftsforhandlingene 2023- 2024 under dokumenter på denne siden.

Kontakt: Inge Even Danielsen, telefonnummer 91127950.

Les mer om følgende emner:

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post