Aksjonene har ført til en utvikling i saken

Publisert:
Aksjoner i Oslo
Aksjoner i Oslo

- Det er bare å ta av seg hatten for ungdommen som har klart å presse frem en utvikling i regjeringens håndtering av Fosen-saken. Selvom dette selvfølgelig skulle ha vært helt unødvendig for etterleve en Høyesterettsdom.

Det sier leder i NRL Inge Even Danielsen etter dagens møte NRL og reineierne på Fosen hadde med Landbruks- og matministeren Sandra Borch og Olje- og energiminister Terje Aasland angående oppfølgingen av Fosen-dommen.

Ministeren innrømmet store mangler 

Aasland innrømmet ovenfor reineierne på Fosen at det har vært store mangler på prosessen som har vært og den har tatt for lang tid. Leder i NRL Inge Even Danielsen sier han oppfatta det slik at ministeren på dette møtet la seg flat i forhold til Olje-og Energidepartementes behandling av saken.

Landbruks-og mat departementet involveres mer

Landbruksminister Sandra Borch
Bilde: Regjeringen.no

Inge Even Danielsen mener at det som kan ses på som et lite fremskritt i saken er at Landbruks-og matdepartementet og landbruksminister Sandra Borch nå skal involveres i sterkere grad for å etterleve Fosen-dommen. Landbruks-og matdepartementet sitter med en annen kompetanse enn Olje-og Energidepartementet og det er også Reindriftsminister Sandra Borchs ansvar å legge til rette for en bærekraftig reindrift, slik hun selv også uttalte under dagens pressekonferanse.

Veien videre

NRL håper at regjeringen nå tar på alvor å etterleve Fosen-dommen i tråd med det reineierne på Fosen selv mener er beste løsning. I denne saken er det de som er ekspertene.

- Jeg håper derfor ministeren mente det han sa, da han uttalte at det er reineierne på Fosen selv som er ekspertene i denne saken. Det sier leder i NRL Inge Even Danielsen.

NRL kommer til å fortsette å bistå så lenge det er ønske om det fra reineierne på Fosen. 

Les mer om følgende emner: